PROGRAMA SALUT I ESCOLA

Trobareu informació sobre els tallers que s'han impartit durant el primer trimestre del curs 2014-2015 a l'apartat de Salut i Escola.

ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DE MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR - 2014

En data 3 de novembre de 2014 s'han convocat eleccions per renovar el consell escolar del centre (S'ha lliurat la convocatòria a tot l'alumnat).

El Consell escolar és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Es regula per la Llei orgànica 2/2006, d'Educació (LOE); per la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació; pel Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius i per la Resolució ENS/2160/2014, de 16 de setembre, per la qual s'estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.

INICI DE CLASSES I TRANSPORT ESCOLAR. CURS 2014-2015

Les classes del curs 2014-2015 s'iniciaran el dilluns dia 15 de setembre i l'horari serà de 8.15 a 14.45 hores.

L'horari del transport escolar serà el següent:

SORTIDES

* Ivars    7.55 hores

* Alfarràs C/ Sisquella    8.02 hores

* Alfarràs  Av/ de Lleida    8.03 hores

Si voleu més informació podeu adreçar-vos a la secretaria del centre de 8.30 a 14 hores.

Telèfon: 973770212

PERÍODES DE MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA PER AL CURS 2014-2015

Els períodes de matriculació extraordinària per al curs 2014-2015 són els següents:

  • Per a l'alumnat d'ESO pendent d'exàmens de setembre: del 8 al 12 de setembre de 2014.
  • Per a l'alumnat de Batxillerat pendent d'exàmens de setembre: del 8 al 12 de setembre de 2014.
  • Cicles formatius de grau mitjà (presentació de sol·licituds al centre): del 8 al 10 de setembre de 2014.

Horari de secretaria: de 9 a 14 hores.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE. CURS 2013-2014

Les avaluacions extraordinàries de setembre del curs 2013-2014 es faran els dies 1, 2 i 3 de setembre i d'acord amb l'horari que es va lliurar, al mes juny, juntament amb les notes finals.

PERÍODES DE MATRICULACIÓ PER AL CURS 2014-2015

Els períodes de matriculació per al curs 2014-2015 són els següents:

  • 1r d'ESO: del 10 al 13 de juny de 2014.
  • 2n, 3r i 4t d'ESO: del 25 al 27 de juny de 2014.
  • Batxillerat: de l'1 al 9 de juliol de 2014.
  • Cicles formatius de grau mitjà: de l'1 al 9 de juliol de 2014.

Horari de secretaria: de 9 a 14 hores.

Més endavant es publicarà el calendari de matrícula extraordinària per a l'alumnat pendent de l'avaluació de setembre de l'ESO i Batxillerat, i per als cicles formatius.

PREINSCRIPCIÓ A L'ESO PER AL CURS 2014-2015

El proper dimarts, dia 11 de març de 2014, comença el període de preinscripció per als estudis d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) per al curs 2014-2015; i s'acaba divendres, dia 21 de març.

Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 14 hores a la secretaria del centre.

Si necessiteu més informació podeu telefonar al 973770212 en l'horari abans esmentat.

JORNADA DE PORTES OBERTES. MARÇ 2014

El proper dilluns, dia 10 de març de 2014, se celebrarà una jornada de portes obertes al nostre centre.

HORARI:

17.30 hores: Recepció, xerrada informativa i visita de les instal·lacions.

Si voleu més informació podeu adreçar-vos a la secretaria del centre, de dilluns a divendres de 8.30 a 14 hores.