PREINSCRIPCIÓ A L'ESO PER AL CURS 2015-2016

El proper dimarts, dia 10 de març de 2015, comença el període de preinscripció per als estudis d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) per al curs 2015-2016; i s'acaba dimarts, dia 17 de març.

Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 14 hores a la secretaria del centre.

Si necessiteu més informació podeu telefonar al 973770212 en l'horari abans esmentat.

JORNADA DE PORTES OBERTES. MARÇ 2015

El proper dilluns, dia 9 de març de 2015, se celebrarà una jornada de portes obertes al nostre centre.

HORARI

17.30: Recepció, xerrada informativa i visita de les instal·lacions.

Si voleu més informació podeu adreçar-vos a la secretaria del centre, de dilluns a divendres de 8.30 a 14 hores.

 

PROGRAMA SALUT I ESCOLA

Trobareu informació sobre els tallers que s'han impartit durant el primer trimestre del curs 2014-2015 a l'apartat de Salut i Escola.

ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DE MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR - 2014

En data 3 de novembre de 2014 s'han convocat eleccions per renovar el consell escolar del centre (S'ha lliurat la convocatòria a tot l'alumnat).

El Consell escolar és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Es regula per la Llei orgànica 2/2006, d'Educació (LOE); per la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació; pel Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius i per la Resolució ENS/2160/2014, de 16 de setembre, per la qual s'estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.

INICI DE CLASSES I TRANSPORT ESCOLAR. CURS 2014-2015

Les classes del curs 2014-2015 s'iniciaran el dilluns dia 15 de setembre i l'horari serà de 8.15 a 14.45 hores.

L'horari del transport escolar serà el següent:

SORTIDES

* Ivars    7.55 hores

* Alfarràs C/ Sisquella    8.02 hores

* Alfarràs  Av/ de Lleida    8.03 hores

Si voleu més informació podeu adreçar-vos a la secretaria del centre de 8.30 a 14 hores.

Telèfon: 973770212

PERÍODES DE MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA PER AL CURS 2014-2015

Els períodes de matriculació extraordinària per al curs 2014-2015 són els següents:

  • Per a l'alumnat d'ESO pendent d'exàmens de setembre: del 8 al 12 de setembre de 2014.
  • Per a l'alumnat de Batxillerat pendent d'exàmens de setembre: del 8 al 12 de setembre de 2014.
  • Cicles formatius de grau mitjà (presentació de sol·licituds al centre): del 8 al 10 de setembre de 2014.

Horari de secretaria: de 9 a 14 hores.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE. CURS 2013-2014

Les avaluacions extraordinàries de setembre del curs 2013-2014 es faran els dies 1, 2 i 3 de setembre i d'acord amb l'horari que es va lliurar, al mes juny, juntament amb les notes finals.

PERÍODES DE MATRICULACIÓ PER AL CURS 2014-2015

Els períodes de matriculació per al curs 2014-2015 són els següents:

  • 1r d'ESO: del 10 al 13 de juny de 2014.
  • 2n, 3r i 4t d'ESO: del 25 al 27 de juny de 2014.
  • Batxillerat: de l'1 al 9 de juliol de 2014.
  • Cicles formatius de grau mitjà: de l'1 al 9 de juliol de 2014.

Horari de secretaria: de 9 a 14 hores.

Més endavant es publicarà el calendari de matrícula extraordinària per a l'alumnat pendent de l'avaluació de setembre de l'ESO i Batxillerat, i per als cicles formatius.